Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

#szkolenie

Narzędzia pracy zdalnej w praktyce nauczania

Kurs Narzędzia pracy zdalnej w praktyce nauczania jest jednodniowym, podstawowym szkoleniem z narzędzi pracy zdalnej w edukacji. Obejmuje zagadnienia dotyczące wdrażania rozwiązań, zalet i zagrożeń zajęć w formie online a także praktycznych wskazówek jak tworzyć i prowadzić zdalne lekcje. W wersji dodatkowej oferujemy też indywidualne wsparcie dla nauczycieli w formie konsultacji telefonicznych.  

Dla kogo?

Kadra zarządzająca jednostkami oświaty 

Nauczyciele edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej 

Nauczyciele akademiccy 

Kadra kierownicza organów prowadzących 

Kadra zarządzająca jednostkami kulturalnymi i edukacyjnymi 

Wdrożenie narzędzi pracy zdalnej dla organów prowadzących.

Wsparcie eksperckie dla nauczycieli w obsłudze narzędzi pracy zdalnej.

Wdrożenie narzędzi pracy zdalnej w codziennym funkcjonowaniu przedszkola i szkoły.

Rozwój praktycznych umiejętności: wsparcie przy wdrożeniu oraz obsługi kont pracowników i studentów, korzystanie z programów i narzędzi pracy zdalnej w edukacji

Przygotowanie do pracy zdalnej w codziennej pracy nauczyciela.

Wsparcie metodyczne dla zespołów nauczycieli

Pakiet podstawowy

Od pierwszego kliknięcia do organizacji i zarządzania zespołem oraz spotkaniami on-line.
Przy realizacji szkoleń dla większej liczby uczestników/grup oferta będzie przygotowywana indywidualnie.

Grupa do 10 uczestników

2000 zł 1800 zł/netto
  • Narzędzia pracy zdalnej w szkole.  (1,5h)
  • Moja tablica, prace uczniów, konsultacje z uczniami i ich rodzicami on-line. (3,5h)
  • Materiały szkoleniowe

Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Pakiet rozszerzony

Pakiet rozszerzony obejmuje część wdrożeniową narzędzi pracy zdalnej w jednostce kształcenia, część szkoleniową oraz usługę helpdesku, w ramach którego każdy uczestnik (nauczyciel i/lub lokalny specjalista ds. technologii informatycznych) uzyska wsparcie.Przy realizacji szkoleń dla większej liczby uczestników/ grupo ferta będzie przygotowywana indywidualnie.

Grupa do 10 uczestników

4000 zł 3600 zł/netto
  • Asysta w uzyskaniu bezpłatnych wieczystych licencji Microsoft Office 365 dla szkoły
  • Support dla lokalnego specjalisty ds. technologii informatycznych we wdrożeniu i konfiguracji usług Office 365 do nauczania zdalnego
  • Support przy zakładaniu kont nauczycieli oraz uczniów w ramach usługi Office 365
  • Narzędzia pracy zdalnej w szkole – rozwiązania/możliwości (1,5h)
  • Microsoft Teams w pracy nauczyciela (3,5h)
  • Materiały szkoleniowe
  • Helpdesk - 1 miesiąc

#Zamów szkolenie