Witaj na

stronie Forum Edukacji Medialnej

#Aktualności

Szkoła XXI w.

Konferencja „Szkoła XXI wieku”

Dieta medialna, kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów, zmiany w szkolnictwie wywołane przez Covid – to tylko niektóre tematy, które pojawiły się podczas współorganizowanej przez nas konferencji „Szkoła XXI wieku”. To jedno z ważniejszych spotkań wielkopolskich nauczycieli, co roku organizowane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Na przełomie listopada

Czytaj więcej »

#FEM

Zespół Forum Edukacji Medialnej to grupa praktyków nowych technologii w edukacji. Na co dzień zarządzamy oświatą, jesteśmy czynnymi nauczycielami akademickimiorganizujemy i prowadzimy szkolenia i warsztaty edukacyjne m.in. z zakresu tematyki komunikacji i mediów. Dzielimy się i wdrażamy nasze doświadczenie w projekty edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i kadry pedagogicznej.  

#szkolenia

Organizujemy szkolenia z zakresu wykorzystania nowych technologii w edukacji. Naszym celem jest także rozwijanie kompetencji medialnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

#warsztaty

Jesteśmy otwarci na realizację projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych partnerów. Jeśli masz pomysł lub pytanie – napisz do nas.

#konferencje

Organizujemy wydarzenia integrujące środowisko edukatorów na wszystkich szczeblach nauczania. Nasze konferencje organizujemy podejmując najważniejsze problemy współczesnej szkoły.

#badania

Jako aktywni ludzie nauki realizujemy projekty z zakresu edukacji medialnej i kompetencji technologicznych. Badamy nowe narzędzia edukacyjne pod kątem ich wpływu na współczesny świat nauki i pracy w szkole.

#publikacje

Wyniki swoich badań publikujemy regularnie w czasopismach poświęconych kwestiom komunikacji i mediów. Staramy się też opisywać swoje doświadczenia dzieląc się wieloletnią wiedzą w zakresie edukacji technologicznej i medialnej.

Darmowe szkolenie
dla nauczycieli

Trzydniowe podstawowe szkolenie z narzędzi pracy zdalnej w edukacjiObejmuje zagadnienia dotyczące wdrażania rozwiązań, zalet i zagrożeń zajęć w formie online a także praktycznych wskazówek jak tworzyć i prowadzić zdalne lekcje. W wersji dodatkowej oferujemy też indywidualne wsparcie dla nauczycieli w formie konsultacji telefonicznych.  

Poznaj zespół #FEM

#NapiszDoNas