Konferencja „Szkoła XXI wieku”

Dieta medialna, kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów, zmiany w szkolnictwie wywołane przez Covid – to tylko niektóre tematy, które pojawiły się podczas współorganizowanej przez nas konferencji „Szkoła XXI wieku”.

To jedno z ważniejszych spotkań wielkopolskich nauczycieli, co roku organizowane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Na przełomie listopada i grudnia nauczyciele spotykają się, aby omówić ważne z perspektywy ich pracy tematy dotyczące dydaktyki, wychowania i kompetencji niezbędnych w pracy pedagoga.

Po roku przerwy, spotkanie udało się zorganizować w trybie stacjonarnym. W organizacji wydarzenia wsparł nas poznański oddział Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.  

Tematem tegorocznej konferencji były „Kompetencje cyfrowe i medialne”. Kilkudziesięciu nauczycieli z całej Wielkopolski wysłuchało pięciu referatów i wzięło udział w dwóch warsztatach. Podczas części wykładowej Monika Jabłońska z FEM przedstawiła efekty swojej pracy o pomiarze kompetencji cyfrowych wśród młodzieży, będącej częścią powstającej rozprawy doktorskiej. Udało się też zaprezentować pierwszy wydany przez nas raport Zuzanny Czachorek o kompetencjach cyfrowych nauczycieli w czasie pandemii.

Naszą ambicją jest wspieranie większej liczby wydarzeń w tematyce, w której prowadzimy działalność szkoleniową i wydawniczą. Zachęcamy do kontaktowania się z nami wszystkich, którzy widzą potrzebę spotkań w gronie nauczycieli i ekspertów. Wszystkie ważne dla tego środowiska wydarzenia będziemy wspierać.

#Sprawdź także