Kompetencje cyfrowe w polskiej szkole

Przedstawiamy pierwszy raport w ramach serii wydawniczej „Szkoła XXI wieku” Forum Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W jej ramach będziemy publikowali badania realizowane przez studentów i pracowników naukowych w obszarze funkcjonowania systemu edukacji w Polsce. Chcemy dostarczać rzetelnej wiedzy i na jej podstawie formułować rekomendacje i propozycje zmian, które pozwolą polskiej szkole stać się lepszą. Jednocześnie chcemy w ten sposób zintegrować środowisko akademickie i oświatowe wszystkich szczebli nauczania.

Na początek mamy przyjemność zaprezentować raport Rozwijanie kompetencji cyfrowych w polskiej szkole. Jego autorką jest studentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zuzanna Czachorekktóra napisała pracę licencjacką pod kierunkiem dr. Jakuba Jakubowskiego.

Wszystkich studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przygotowujących prace dyplomowe w tym zakresie i zainteresowanych wydaniem ich w formie raportu zachęcamy do kontaktu z dr. Jakubem Jakubowskim.

#Sprawdź także